In spreektaal is liefdadigheid een deugd die ernaar streeft het welzijn van zijn naasten na te streven.
Liefdadigheid wordt ingegeven door naastenliefde, weldadigheid en vrijgevigheid.
Hoewel het woord “liefdadigheid” ons devies is, hebben wij het liever over naastenliefde. Naastenliefde is de levensfilosofie of doctrine die de mensheid centraal stelt. Een filantroop probeert het lot van zijn naasten met alle mogelijke middelen te verbeteren, zonder er zelf baat bij te hebben.

Het eerste doel van het Conservatoire Africain bestond erin bij te dragen tot het materiële welzijn van de arme kinderen die in kinderdagverblijven ondergebracht werden terwijl hun ouders aan het werk waren. Deze kinderdagverblijven danken hun bestaan aan de good-will van gulle schenkers. Toen koningin Paola onze erevoorzitter werd, hebben wij het woord “wieg” in onze benaming behouden. Wij ontfermen ons over kinderen van 0 tot 14 jaar. Wij staan ouders bij om hun kinderen een warme en zachte leefomgeving aan te bieden. Wij helpen om hen verzorging, studies en vakanties aan te bieden.

Ik sta erop alle maatschappelijke werksters (of werkers) en onderwijzeressen (of onderwijzers) te bedanken die een beroep op ons doen en die ons helpen door als tussenpersoon op te treden. Ik merk op dat de maatschappelijke werksters onderling over ons spreken, wat betekent dat wij goed werk leveren.

Zoals elk jaar hebben wij meer dan 1.300 kinderen kunnen uitnodigen voor het Bouglione-circus, en dankzij gulle sponsors zijn zij bovendien met zoetigheden naar huis teruggekeerd.

Ik zou alle “Noirauds” willen danken voor de tijd die zij aan liefdadigheid besteden waardoor wij deze kinderen en hun gezinnen kunnen ondersteunen.

Ik zou ook alle personen willen danken die wij bij inzamelingen of andere gelegenheden hebben ontmoet en die vertrouwen in ons hebben. Het is dankzij hun gift dat wij het wonder kunnen verrichten om opnieuw een glimlach op een kindergezicht te toveren. Of het nu in hun leefomgeving of aan de uitgang van het Bouglione-circus is, deze glimlach doet ons deugd. Ik maak van de gelegenheid gebruik om Alexandre Bouglione te danken voor de warme ontvangst in zijn prachtig circus! “Noirauds” spreken niet graag over geld. Zij gebruiken het liever om kinderen te helpen! Ik heb me in 2004 voor het eerst met liefdadigheid beziggehouden. Wij hebben in dat jaar iets meer dan 41.000 € ingezameld. In 2012 liepen onze tussenkomsten op tot meer dan 112.000 €.

Dank aan iedereen!

Jean-François Simon